Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat

A Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának gyermekvédelmi intézménye, amely az itt élő gyermekek, fiatalok és családjaik számára nyújt széles körű szolgáltatást, valamint részt vesz a kerület szakmai közéletében.

 

Elérhetőségek:

 • Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 106.
 • Telefon / Fax: 256-2090, 256-1701, 257-1624
 • E-mail: info@rcsgyk.hu
 • Honlap: www.rcsgyk.hu

 

Intézményvezető:

Tamásné Kiss Adrienn

 

Szolgáltatások:

 • Közösségi Pszichiátriai Ellátás;
 • Étkeztetés;
 • Házi segítségnyújtás;
 • Nappali ellátás.


SZERVEZETI EGYSÉGEK


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés a szociálisan hátrányos helyzetbe került, mentálhigiénés problémával küzdő, vagy krízishelyzetbe került családok, személyek részére biztosított szolgáltatás, mely a veszélyeztetés megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére és az életképesség javítására irányul.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermekek testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésének biztosítása, a családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése.


Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 106.

Telefon: 06/1 256-2090

Szakmai vezető: Bíró Anna

E-mail: info@rcsgyk.hu


Ügyfélfogadási idő:

hétfő, szerda: 8:00 órától – 18:00 óráig

kedd, csütörtök: 8:00 órától – 16:00 óráig

péntek: ügyfélfogadás nincs    


Család- és Gyermekjóléti Központ

A szakmai egység a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, hatósági intézkedéshez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése és a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a következő speciális szolgáltatásokat nyújtja:

 • jelzőrendszer működtetése, koordinálása;
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása;
 • készenléti (telefonos) szolgáltatás biztosítása;
 • utcai,- lakótelepi munka megszervezése;
 • kórházi szociális munka;
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása;
 • jogi tanácsadás;
 • fejlesztőpedagógusi tanácsadás;
 • pszichológiai tanácsadás;
 • mentálhigiénés tanácsadás;
 • mediáció.


Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 106.

Telefon: 06/1 256-2090

Szakmai vezető: Ihnáth Mária

E-mail: info@rcsgyk.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő, szerda: 8:00 órától – 18:00 óráig

kedd, csütörtök: 8:00 órától – 16:00 óráig

péntek: ügyfélfogadás nincs    

Kapcsolattartási ügyelet: szombaton 9:00 órától – 16:00 óráig


Közösségi Pszichiátriai Ellátás

Önkéntesen igénybe vehető, közösségi alapú gondozás, amelynek keretében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció a kliens otthonában, illetve lakókörnyezetében valósul meg.

A közösségi ellátás célja, hogy a betegségük miatt izolálódott emberek csatlakozzanak közösségi programokhoz, a környezetükkel és az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatba lépjenek.

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 29.

Telefon: 06-1/253-5227, 06-1/253-5244       

Koordinátor: Rab Edit

E-mail: kozossegiellatas@upcmail.hu

Ügyfélfogadási idő: 8:30 órától – 16:00 óráig


Idősellátás


Étkeztetés

A Liget Gondozási Központ, a Holdsugár Gondozási Központ és a Rákoskerti Idősek Klubja étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.


Házi segítségnyújtás

A Holdsugár Gondozási Központon keresztül házi segítségnyújtás vehető igénybe. A gondozónők segítséget nyújtanak az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában.

Nappali ellátás

A Liget Gondozási Központ, a Holdsugár Gondozási Központ és a Rákoskerti Idősek Klubja nappali ellátás keretében saját otthonukban élő idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására képes személyek részére nyújt lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására.

Demens idősek nappali ellátása: A szabadidő hasznos eltöltése és a mindennapok fontossá, értékessé tétele érdekében egyéni és csoportos foglalkozás, szakszerű gondozói felügyeletet, mentális gondozás, házhoz szállítás és étkezés biztosított.


Liget Gondozási Központ elérhetősége

Cím: 1172 Bp., Liget sor 46

Telefon: 06/1 257-6335

Szakmai vezető: Horváth Mariann   

E-mail: liget@reszk.hu

Nyitvatartás ideje: munkanapokon 8:00 – 16:00 óráig


Holdsugár Gondozási Központ elérhetősége

Cím: 1174 Bp., Árpád Fejedelem u. 57.

Telefon: 06/1 258-4660

Vezető gondozó: Fehérné Kugler Andrea

E-mail: holdsugar@reszk.hu

Nyitvatartás ideje: munkanapokon 8:00 – 16:00 óráig


Rákoskerti Idősek Klubja elérhetősége

Cím: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.

Telefon: 06/1 257 – 2013

Klub vezető: Jávor- Molnár Katalin

E-mail: rakoskert@reszk.hu

Nyitvatartás ideje: munkanapokon 8:00 – 16:00 óráig


Szociális Étkeztetés - Tálalókonyha

Cím: 1173 Budapest, Akácvirág u. 49.

Telefon: 06/1 256 – 9350

Koordinátor: Kugler- Berecz Ágnes

E-mail: szockonyha@reszk.hu

Nyitvatartás ideje: munkanapokon 7:00 – 15:00 óráig, hétvégén, ünnepnapokon 10-14 óráig

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat
Intézményvezető: Tamásné Kiss Adrienn
1173 Budapest, Újlak utca 106.
Tel. / fax: 256-2090, 256-1701, 258-5181
Tel.: 257-1624, 253-6493
E-mail: levelet küldök
Honlap: www.rcsgyk.hu

Székhely ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8:00 - 18:00
Kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: ügyfélfogadás nincs

Kapcsolattartási ügyelet:
Szombat: 10:00 - 18:00