Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Intézmények

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg azon feladatokat, amelyek ellátásáról a települési önkormányzatnak a helyi közszolgáltatások körében – lehetőségeihez mérten, bizonyos feladatok tekintetében pedig kötelező jelleggel – gondoskodnia szükséges.

 

Azon túl, hogy a települési önkormányzat köteles gondoskodni egyebek mellett az óvodai nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosításáról, a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függő mértékben és módon gondoskodnia kell a magasabb szintű egészségügyi és szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról, a közösségi tér biztosításáról, valamint a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatásáról továbbá az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítéséről.

 

Rákosmente Önkormányzata a fenti kötelezettségek szem előtt tartásával olyan sokrétű intézményrendszert működtet illetve felügyel, amely biztosítja a Rákosmentén élők különböző igényei közötti összhangot.

Önkormányzatunk portálja tájékozódást biztosít az egészségügyi intézmények elérhetőségeiről, azok ellátási területeiről, magában foglalva a rendelőintézeteket, a kórházakat, az ügyeletet, az orvosi körzeteket, a védőnői ellátást és a gyógyszertárakat.

A kerületben gyógyító állatorvosok elérhetősége külön menüpontban található.A közoktatási intézmények címszó alatt az érdeklődők teljes képet kapnak a kerület közoktatási hálózatáról – ide értve nem csupán az önkormányzati és állami fenntartású nevelési-oktatási intézményeket, hanem az alapítványi illetőleg az egyházi alapítású és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményeket is. 2013. január 1-jétől a korábban önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartásba kerületek, de az ingatlanok továbbra is az Önkormányzatunk tulajdonát képezik.

A Rákosmenti Egyesített Bölcsődék, annak tagintézményeinek elérhetőségét szintén megtalálhatják az eziránt érdeklődők.

Szociális intézményeink között részletes leírással szolgálunk a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat által ellátott feladatkörökről, a családsegítés, a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint az idősek, a pszichiátirai állapotuknál fogva, vagy szociális rászorultságuk okán segítségre szorulók támogatásának, ellátásának lehetőségeiről.

 

Az iskolán kívüli művelődés szerteágazó területei ismerhetőek meg az utolsó menüpontban; a közkönyvtárak fenntartása és működtetése, a muzeális értékek megőrzése és megismerésének biztosítása, általában a közgyűjtemények megóvása, kezelése, a művelődéshez való jog érvényre juttatásának – az iskolai oktatás melletti – legfontosabb biztosítéka.

Rákosmente kulturális életének sokszínűségét mutatja, hogy kerületünk valamennyi városrészében működik művelődési illetőleg közösségi ház, melyek értékadó kiállításokkal, programokkal szolgálnak az odalátogatók számára csakúgy, mint a Rákosligeten önkormányzati támogatással működő Gózon Gyula Kamaraszínház és a Rákoshegyi Bartók Zeneház.

Rákosmente – a Vigyázó Sándor Művelődési Központ és tagintézményei okán is – olyan értékek sokaságát magában hordozó sokszínű területe a fővárosnak, mely hozzájárul az itt élők nyugodt, kiegyensúlyozott, értékorientált környezetének kialakulásához.