Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

„Zenéről, zenével”

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívül és szabadidős tevékenységeinek támogatása

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

Kedvezményezett megnevezése:

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.)

A támogatott projekt címe:

„Zenéről, zenével, kicsiknek és nagyoknak”

Projekt azonosító:

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0027

Projekt időtartama:

2011. március 1 - 2012. február 29.

A projekt költsége és az elnyert támogatás összege:

A támogatott projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége és a támogatás összege 7 996 900 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


A projekt zárórendezvényének időpontja: 2012. február 29. 15:00 óra

Meghívó az alábbi linken letölthető:
Meghívó a zárórendezvényre

A támogatott projektről:

 • A projekt céljai

  A projekt átfogó célja: kedvet csinálni a gyerekeknek, és hozzászoktatni őket a zenehallgatáshoz, valamint megtanítani őket a figyelem összpontosítására. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai az óvodás és iskolás gyermekek részére összeállított zenei foglalkozásokkal, valamint a programban résztvevő intézmények közötti szoros kapcsolat kialakításával kívánják elérni.

  A projekt kitűzött stratégiai céljai: az óvodások zenei formában történő komplex készségfejlesztése, valamint az általános és középiskolás tanulókban igény kialakítása a rendszeres koncertlátogatás iránt. A projekt külön figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulókra, akiknek olyan képességeit és készségeit fejleszti, amelyek egyaránt alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének.

 

A tevékenység sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket kívánjuk elérni:

 • a gyerekek saját kreativitásának a felébresztése,
 • tevékenységen, tapasztalaton alapuló tanulás elsajátítása,
 • az önbecsülés és a mások iránti tisztelet elsajátítása,
 • az önbizalom, a felelősségtudat, és ezen keresztül az önismeret kialakítása,
 • az önfegyelem és a felelősségérzet kialakítása,
 • saját kultúrájának, lakókörnyezete kultúrájának, valamint más országok zenei kultúrájának a megismerése,
 • új gondolatokkal és eltérő szokásokkal szembeni nyitottá válás, tolerancia és empátia fejlődése, megértése,
 • a projekt végeztével saját maguk igyekezzenek megtalálni a művészeti képzésük forrásait és lehetőségeit.
 • A projekt tartalmi elemei

  A projekt három területre koncentrál: az óvodás korúak, az általános és középiskolás korú tanulók, valamint a hátrányos helyzetű tanulók zenei nevelésére. A gyerekek eltérő korosztálya és szociális háttere miatt szükséges, hogy az azonos tematikájú foglalkozásokat más-más módszerrel és több szakértő pedagógussal tartsák meg.

  A szakkörök három kerületi és egy településen kívüli iskolában és egy kerületi óvodában kerülnek megtartásra havi rendszerességgel egy éven át, alkalmanként legalább két tanórás foglalkozás keretében.

 

1. A projekt keretében tervezett foglakozások

♪ Bevezetés a zene világába: kreatív zenei improvizációs gyakorlatok
♪ Népi hangszer bemutató népdalokkal, néptánccal
♪ Ütőhangszerek története, hangjának és anyagának bemutatása
♪ Vonós hangszerek története, hangjának és anyagának bemutatása
♪ Fafúvós hangszerek története, hangjának és anyagának bemutatása
♪ A rézfúvós hangszerek története, hangjának és anyagának bemutatása
♪ A pengetős hangszerek története, hangjának és anyagának bemutatása
♪ A billentyűs hangszerek története, hangjának bemutatása
♪ Kórusmuzsika
♪ Összefoglaló foglalkozás


2. Eszközbeszerzés

A projekt megvalósítása során beszerzésre kerül a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára, a fenti oktatási tevékenység megvalósítását is támogató DVD-lejátszó/felvevő, HDD-felvevő, erősítő és hangszórók, notebook, hordozható projektor, hordozható CD lejátszó.

A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 25. „C” épület.
Levelezési cím: H-1385 Budapest Pf. 818
Telefon: +36-1-273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Irányító Hatóság neve és elérhetősége:

A hazai ÚMFT keretében elnyerhető támogatások koordinálását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség végzi. Az Ügynökségen belül a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága felelős a Közép-Magyarországi Operatív Program megvalósulásáért.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Telefon: +36 40 638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Honlap:www.nfu.hu          

                                                           

 

Elérhetőségek
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
1173 Budapest, Pesti út 165.
Zöld szám: +36 80 217-217


EU Programiroda
Telefon: +36 1 253 3527
E-mail: levelet küldök