Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy befejeződött a 2017. I. és II. félévi gépjárműadó és helyi adók (építményadó, telekadó) egyenlegértesítőinek, csekkjeinek kipostázása. A befizetési határidő 2017. március 16. és 2017. szeptember 15. napján jár le. Azok esetében, akik határozatban értesültek gépjárműadójuk változásáról, fizetési kötelezetettségüket a határozat jogerőre embelkedését követő 15 napon belül teljesíthetik. A magánszemély adózók adófizetési kötelezettségüket átutalással is rendezhetik. Számlaszámaink:
Építményadó beszedési számla 11784009-15517007-02440000
Telekadó beszedési számla 11784009-15517007-02510000
Gépjárműadó beszedési számla 11784009-15517007-08970000

Átutalás esetén a közlemény rovatban kérjük, hogy tüntessék fel (befizető) azonosítójukat!

Számlaszámainkkal kapcsolatosan bővebb információ itt található.
A csekkek pótlásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben ügyintézőinket is felkereshetik a 1173 Budapest, Egészségház utca 3. szám alatt.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (A továbbiakban: Art.) 2. számú mellékletének II. fejezete alapján az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott 1000.- Ft-ot el nem érő adót az adózónak nem kell megfizetnie és az önkormányzati adóhatóság az 1000.- Ft-ot el nem érő adó- visszatérítést nem utalja ki és nem tartja nyilván. Az Art. 4. § (3) bekezdése értelmében a pótlék tekintetében az adóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

Köszönjük a befizetéseiket!

Budapest, 2017. március 14.

Tisztelettel:

Adócsoport

Tisztelt Adózóink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy bővült azon személyek köre, akik a gépjárműadó alól mentességet kaphatnak.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján mentes az adó alól, a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13.000.- Ft /adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
Kérjük, az egyéb fogyatékossággal (például: autista, látássérült, hallássérült) élő adózókat, hogy a részletszabályokról érdeklődjenek ügyintézőinknél.

Budapest, 2017. március 14.

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

Az adóslistát a negyedévente zárásokat követően az adócsoport rendszeresen felülvizsgálja. Ezúton is kérem a listán szereplő hátralékosokat, hogy adótartozásukat az önkormányzatnak mielőbb megfizetni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a befizetés előtt az adócsoport ügyintézőjével, Szabóné Bencze Dórával (Elérhetőségek: 2533-560, e-mail: szabonebencze.dora@rakosmente.hu) egyeztetni szíveskedjenek, mert a lista nem tartalmazza az esedékes bírság- és pótléktartozásokat, továbbá nem tartalmazza a 90 napnál rövidebb ideig fennálló tartozások összegét sem.

Amennyiben Ön a hátralékát rendezte és ennek megtörténtét jelzi az adócsoport felé, haladéktalanul intézkedem az adóslistáról történő törléséről.

Budapest, 2017. március 14

.
Dr. Rúzsa Ágnes
jegyző