Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Jegyző

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző
Fogadóórára bejelentkezés a következő telefonszámon lehetséges: +36 1 253-3320
Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Budapesten született, ahol a Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközépiskola igazgatás-ügyviteli ágazatán érettségizett. Ezt követően felvételt nyert az Államigazgatási Főiskolára, ahol 1996-ban igazgatásszervező szakon diplomázott. Főiskolai tanulmányai idején Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kezdett el dolgozni végigjárva a ranglétrát, kezdetben ügykezelőként, majd vagyonügyi előadóként. Később vagyonügyi csoportvezetőként hasznosította a főiskolán tanultakat, melynek elvégzését követően a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán folytatta felsőoktatási tanulmányait. Mindeközben szakmai téren is megtisztelő posztot tölthetett be; ő lett Kőbányán a Polgármesteri Iroda vezetője.

2001-ben közigazgatási szakvizsgát tett, és még ugyanebben az évben doktorált a pécsi egyetemen, amelyet hároméves szakirányú képzés követett; ennek befejeztével 2004-ben Európa-jogi szakjogász lett. Pályafutását ez idő alatt Budapest-Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál folytatta a Polgármesteri Kabinet vezetőjeként.

Rákosmentén 2006 ősze óta dolgozik; kezdetben önkormányzati tanácsadóként segítette az önkormányzati tisztségviselők munkáját, később már a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának vezetőjeként hangolta össze a sokrétű feladatok megoldását.

Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan őt nevezte ki 2007. augusztus 1. napjától a Polgármesteri Hivatal vezetőjének, s azóta biztosítja jegyzőként az Önkormányzat törvényes működését valamint a hatásköre szerinti államigazgatási feladatok hatékony ellátását.
Elérhetőségek
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Iroda: I. emelet 107.
Postacím: 1656 Budapest, Pf.: 110.
Telefon: +36 1 253-3320
Fax: +36 1 253-3323
E-mail: levelet küldök
Jegyzői köszöntő
Tisztelt Látogatók, Tisztelt Érdeklődők!

Köszöntöm Önöket Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának megújult honlapján mind a magam, mind pedig a kollégáim nevében!
A Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében kettős funkciót tölt be. Egyfelől előkészíti valamint végrehajtja a Képviselő-testület által hozott döntéseket (határozatok és rendeletek), másfelől ellátja a magasabb szintű jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, melyek kapcsán a különböző szakterületek alapján szerveződött irodák és csoportok vezetői a jegyző nevében járnak el, s hoznak döntést.
A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként e feladatok teljesítése során, – a törvényesség és a szakszerűség szem előtt tartásával – a kerület valamennyi polgárának megelégedését szolgáló felelős képviselő-testületi döntések meghozatalának elősegítésére törekszem. Az államigazgatási feladatok ellátása terén úgyszintén a jogszerűségen és a szakmai hozzáértésen alapuló ügyvitel biztosítása a célom és feladatom.
Az információszabadság mind teljesebb érvényre juttatása érdekében az új honlap még részletesebb tájékoztatókkal valamint a korszerű ügyintézést lehetővé tevő űrlapok segítségével könnyíti meg az eligazodást a hivatali ügyek intézése terén, mindemellett sokoldalú információt nyújt a közérdekű kérdésekről, a meghozott és tervezett intézkedésekről, döntésekről.
Feltétlen javaslom, hogy kísérjék figyelemmel felhívásainkat, pályázatainkat. A honlapon tájékozódhatnak a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről, az ügyfeleink szélesebb körét érintő ügyek intézésének módjáról, az egyes hivatali egységek tevékenységi köréről valamint azok elérhetőségéről.
A jövőben is az a célunk, hogy az Önök kapcsolata a Polgármesteri Hivatallal gördülékeny és hatékony legyen. Munkatársaimmal mindenkor arra törekszünk, hogy az Önök ügyeit a jogszabályok adta keretek között a lehető leggyorsabban, a köz- és a méltányolható magánérdekek érvényesülésére egyaránt figyelemmel intézzük.


Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző