Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Polgármesteri Hivatal

Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát – valamennyi települési önkormányzathoz hasonlóan – hivatali szervezeti forma jellemzi, melyet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az alábbiak szerint határoz meg: „A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.”

Ennek értelmében a Polgármesteri Hivatal egyrészről a Képviselő-testület és szerveinek működéséhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat látja el, az önkormányzati képviselők munkáját segíti, továbbá a belső munkaszervezési, igazgatási feladatokat végzi, másrészről az önkormányzatok számára hatáskört megállapító jogszabályok felhatalmazásával gondoskodik számos közigazgatási feladat ellátásáról. 

A helyi önkormányzatiság lényegének, a törvény által biztosított függetlenségnek egyik jelentős megnyilvánulása a szervezeti keretek önálló kialakításának a lehetősége, melynek azonban relatív korlátja, hogy az önkormányzat – a polgármesteri hivatal szakmai közreműködésével – a rá háruló feladatok teljesítésére köteles, és azért felelősséggel tartozik. A felelősség mind a törvényesség szempontjából, mind pedig a közvélemény értékítéletének alakulásában értelmezhető.

 

Mindezek alapján a Polgármesteri Hivatalt Rákosmente Önkormányzatának hivatásos szakapparátusaként határozhatjuk meg, melynek irányításáért a polgármester, míg a vezetéséért, működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért a jegyző a felelős, akinek fontos feladatát képezi ennek keretében a hivatali munka szervezettségének biztosítása is. Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete mindezekre figyelemmel úgy alakította ki a Polgármesteri Hivatal szervezetét, illetőleg a jegyző úgy határozta meg az egymáshoz kapcsolódó munkaköröket, hogy a gyors és egyszerű ügyintézés lehetőségét mindenkor biztosítsa az ügyfelek számára.

Elérhetőségek
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
1173 Budapest, Pesti út 165.
Zöld szám: +36 80 217-217
Telefon: +36 1 253-3300
Fax: +36 1 256-0661
E-mail: levelet küldök