Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Települési támogatásként nyújtott "Rákosmenti Babacsomag"

Az újszülött jogán „Rákosmenti Babacsomag” adható annak a családnak, ahol az egyik vagy mindkét szülő, a gyermek születését vagy a gyermek három hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően, legalább hat hónapja a kerületben bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él.

 

Az eljárás lefolytatására kijelölve

  • Polgármesteri Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport

 

Az ügymenet leírása

I.  Az eljárás a Jegyzői Iroda Ügyfélszolgálati Csoportján történő kérelem benyújtását követően indul. 
 

A kérelemnek tartalmazni szükséges

  • kitöltött formanyomtatvány települési támogatásként nyújtott "Rákosmenti Babacsomag" megállapításához
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát
  • a szülő(k) lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát


II.  A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az ügyintéző megvizsgálja a jogosultsági feltételeket. Az eljárás érdemi döntést tartalmazó határozattal, vagy szükség esetén végzéssel zárul.  


A döntésről értesül:

  • ügyfél
  • Rákosmenti Védőnői Szolgálat
  • irattár

 


Jogorvoslat

Fellebbezést a a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.
Az eljárás költség– és illetékmentes.

 

Jogi szabályozás

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
  • Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális, gyermekjóléti -, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 33/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Elérhetőségek
Szociális és Egészségügyi Csoport
1173 Budapest, Pesti út 165.
1656 Budapest, Pf. 110.
Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
Ügyintézők elérhetőségei
Szociális ügyintézők


Hajdú Boglárka Anna
Iroda: fszt. 10.
Telefon: +36 1 253-3395
Fax: +36 1 253-3429

Kléner Istvánné
Iroda: fszt. 8.
Telefon: +36 1 253-3578
Fax: +36 1 253-3429

Szarka Róbert Lászlóné
Iroda: fszt. 10.
Telefon: +36 1 253-3582
Fax: +36 1 253-3429

Mogyorósi Katalin
Iroda: fszt. 8.
Telefon: +36 1 253-3533
Fax: +36 1 253-3429