Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Vásárok, piacok, helyi termelői piacok és bevásárlóközpontok üzemeltetésének engedélyezése

Magyarország területén piacot, illetve vásárt rendező, fenntartó és üzemeltető (kivéve: közterületen rendezett ünnepi vásárok), a tevékenység helye szerint illetékességgel rendelkező jegyzője által kiadott piacüzemeltetési engedély és a jegyző által történő nyilvántartásba vételt követően folytathatja tevékenységét. A bevásárlóközpontot fenntartó és üzemeltető, valamint a helyi piacot rendező, fenntartó és üzemeltető a tevékenység helye szerint illetékességgel rendelkező jegyzőnél történő bejelentést követően folytathatja tevékenységét. A jegyző a bejelentés alapján nyilvántartást vezet.

2009. április 12-én hatályba lépett a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló, többször módosított 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet. A jogszabály értelmében vásár rendezése, piac tartása piacüzemeltetési engedélyhez kötött, helyi termelői piac tartása bejelentéshez kötött tevékenység.

A jogszabály értelmében vásárnak minősül olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet. A helyi termelői piac, olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságból származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.    

A piacüzemeltetési engedélyt a piac helye szerint illetékes jegyzőtől kell kérni. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik.

A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

A piacüzemeltetési engedéllyel rendelkező fenntartó köteles a jegyzőt haladéktalanul értesíteni a hatóság által vezetett nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásról, valamint a piac és vásár megszűntetéséről. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, továbbá – amennyiben a piac és vásár megszűnt – visszavonja a piacüzemeltetési engedélyt.

A jogszabály értelmében helyi termelői piacot fenntartó és üzemeltető a tevékenység helye szerint illetékességgel rendelkező jegyzőnél történő bejelentést követően folytathatja tevékenységét. A jegyző a bejelentés alapján nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban foglalt adatokról a jegyző igazolást ad ki.

Elérhetőségek
Igazgatási és Építéshatósági Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
az A- L betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Benkics Mónika
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
az L-Zs betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Zádoriné Juhász Csilla
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00
Vásárok, piacok, bevásárló központok nyilvántartása
Nyilvántartás vásárokról és piacokról (xls 37,5 KB)