Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Telepengedély és a telep létesítésének engedélyezése

A tevékenység típusától függően bejelentésre vagy engedélyre kötelezett az ipari tevékenységet végző vállalkozó. Emellett a fontosabb változásokat is haladéktalanul jeleznie kell a hatóságnak, amely nyilvántartást vezet a területén folytatott ipari tevékenységről.

 

Ipari tevékenységet lakóövezetben tilos végezni! Budapest Főváros XVII. kerület övezeteinek besorolásáról a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Kerületi Építési Szabályzata rendelkezik. Erről bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Főépítészetén kaphatnak.

 

2013. február 28-án hatályba lépett az 57/2013. (II. 27.) számú Korm. rendelet, amely a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól rendelkezik.

A jogszabály értelmében a telepengedélyhez kötött ipari tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően, a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a jegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet (ld. a képernyő jobb alsó sarkában). Az engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalások beszerzése miatt az érintett szakhatóságokat az Igazgatási Csoport munkatársai keresik meg.

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően, a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon (ld. a képernyő jobb alsó sarkában) köteles a jegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

 

Az ipari tevékenyég végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást, ideértve a telep megszűnését is haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történt változás, üzemeltető-váltás esetén az előzőekben leírt eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

 

 

Az eljárás megindítása:

Az eljárás lefolytatására a telep fekvése szerinti illetékes kerületi polgármesteri hivatal jegyzőjének van hatásköre és illetékessége. Telepengedélyhez kötött tevékenység bejelentésére a formanyomtatványt a honlapról lehet kinyomtatni ill. személyesen az Igazgatási Csoport munkatársaitól lehet beszerezni (ld. a képernyő jobb alsó sarkában).

A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltűntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni, melynek összege 5.000 forint (ld. a szükséges dokumentumoknál a lap alján).

A kérelmet a honlapról lehet kinyomtatni és a szükséges mellékletekkel együtt a kitöltést követően beszkennelve ügyfélkapun keresztül Hatóságunk részére eljuttatni.

 

 

 

Szükséges dokumentumok:

 • Amennyiben a telepet bérli, akkor a bérleti szerződés.

 • Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa, illetve haszonélvezője van, a társtulajdonosok, haszonélvezők hozzájárulását a tevékenység végzéséhez.

 • Egyéni vállalkozók esetén: igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

 • Cégek esetén: cégkivonat, vagy cégbírósági végzés és aláírási címpéldány.

 • 5 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló átutalási megbízás másolata

  1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal

  2. Bankszámlaszám: 11784009-15735801

    

   A bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén elkészülő igazolást, illetve a telep engedélyhez kötött telep engedély megnevezésű határozatot elektronikus úton, cégkapun keresztül juttatjuk el ügyfeleink részére. Ennek megfelelően az eljárás teljes menete elektronikusan történik.

    

    

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2015. évi CCXXII. tv 9. § (1) bek. aa) pontja szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek ipari és kereskedelmikérelmeiket kizárólag cégkapun keresztül

nyújthatják be hatóságunkhoz.

Hivatali kapu neve: BP17

Hivatali kapu kód: 606172930

 

Megértésüket köszönjük!

 

 

Kérem a vállalkozókat, hogy a tevékenységük megkezdésével kapcsolatos bármely kérdésükkel forduljanak bizalommal munkatársainkhoz, akik készséggel válaszolnak kérdéseikre.

 

Elérhetőségek
Igazgatási Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
az A- L betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Benkics Mónika
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
az L-Zs betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Zádoriné Juhász Csilla
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00
Letölthető dokumentumok
IPARI tev. kérelem 2020 (doc 53,0 KB)
IPARI tev. megszűnés 2020 (doc 25,5 KB)
IPARI tev. módosítás 2020 (doc 25,5 KB)