Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése

 

A kereskedelmi tevékenység az alábbi tíz módok valamelyikén folytatható: üzletben, mozgóbolt útján, bevásárlóközpontban, üzleten kívül, vásáron vagy piacon, közterületen, csomagküldő, automatából és közlekedési eszközön és közvetlen értékesítés útján folytatott kereskedelmi tevékenység lehetséges. (A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény 2. §) 

A szolgáltatást (pl. fodrászat, műkörmös, ingatlanközvetítő, autókölcsönző, oktatási tevékenység stb.) nem kell bejelenteni hatóságunkhoz.

 

A tevékenység típusától függően bejelentésre vagy engedélyre kötelezett a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozó. Emellett a fontosabb változásokat is haladéktalanul jeleznie kell a hatóságunknak, amely nyilvántartást vezet a területén folytatott kereskedelmi tevékenységekről.

 

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt tevékenységek) a kereskedelmi tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően, a rendelet 1. számú melléklet A) részében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon (ld. a képernyő jobb alsó sarkában) köteles a jegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékkörök esetében (210/2009. (IX.29.) Korm. a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt tevékenységek: pl.: tűz- és robbanásveszélyes termékek, festékek, lakkok, vegyszer, vegyi áru, lőszer, növény védőszer, állatgyógyászati termék forgalmazása) a működési engedély iránti kérelmet a vállalkozó a rendelet 1. számú mellékletének B) részében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell a kereskedőnek a jegyzőnél benyújtania (ld. a képernyő jobb alsó sarkában). Az engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalások beszerzése miatt az érintett szakhatóságokat a hivatal munkatársai keresik meg.

 

 

A kereskedelmi tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül, a kereskedelmi tevékenység megszüntetését a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Ezen bejelentésekhez (módosítás, megszűnés) szükséges formanyomtatványokat megtalálhatja honlapunkon (ld. a képernyő jobb alsó sarkában).

 

Az üzlet üzemeltetésére jogosult személyében történt változás esetén, (üzemeltető-váltás) mely kizárólag működési engedélyhez kötött termékek esetében lehetséges – amennyiben az, az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – az előzőekben leírt eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni. Az eljárás megindításához szükséges a „Kereskedelmi tev. bejelentése új” c. formanyomtatvány kitöltése, valamint a régi/új üzemeltető nyilatkozata.

Csak bejelentés-köteles termékek forgalmazásában (pl. élelmiszer, papír-, írószer, ruhaáru, dekorációs termékek, állateledel) történt tulajdonos váltás esetén a régi üzemeltető bezár, az új üzemeltető megnyit, nincs szükség a jogfolytonosság igazolására.

 

 

Az eljárás megindítása:

Az eljárás lefolytatására, a kereskedelmi tevékenység végzésének helye szerinti, ILLETVE mozgóbolt útján folytatott, csomagküldő, üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem esetén, a vállalkozó székhelye szerinti illetékes kerületi polgármesteri hivatal jegyzőjének van hatásköre és illetékessége.

A működési engedély kiadása iránti kérelmet, továbbá a kereskedelmi tevékenység megkezdésének bejelentésére szolgáló  formanyomtatványt a honlapról lehet kinyomtatni (ld. a képernyő jobb alsó sarkában), majd kitöltést követően beszkennelve ügyfélkapun keresztül Hatóságunk részére eljuttatni.

 

 

Szükséges dokumentumok:

 • Amennyiben az üzletet bérli, akkor a bérleti szerződés.

 • Ha az üzlet közterületen áll, a közterület használatra vonatkozó hozzájárulás.

 • Ha az üzlet a piac területén áll, akkor a piacfelügyelővel kötött helyhasználati engedélyt.

 • Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa, illetve haszonélvezője van, a társtulajdonosok, haszonélvezők hozzájárulása a tevékenység végzéséhez.

 • Amennyiben a kérelemben/bejelentésben megjelölt valamely termékkör forgalmazása külön engedélyhez kötött (hűtést igénylő élelmiszer), a külön engedély másolati példányát Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalától (1147 Bp., Lehet út 43-47.) (köznyelven: NÉBIH) szükséges benyújtani.

 • Egyéni vállalkozók esetén: igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

 • Cégek esetén: cégkivonat, vagy cégbírósági végzés és aláírási címpéldány.

   

  A vásárlók könyve hitelesítését az igazolás/működési engedély átvételét követően hatóságunk munkatársai ügyfélfogadási időben elvégzik.

   

  A bejelentéshez kötött termékek forgalmazása esetén elkészülő igazolást, illetve a működési engedélyhez kötött működési engedély megnevezésű határozatot elektronikus úton, cégkapun keresztül juttatjuk el ügyfeleink részére. Ennek megfelelően az eljárás teljes menete elektronikusan történik.

   

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2015. évi CCXXII. tv 9. § (1) bek. aa) pontja szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek ipari és kereskedelmi kérelmeiket

kizárólag cégkapun keresztül

nyújthatják be hatóságunkhoz.

Hivatali kapu neve: BP17

Hivatali kapu kód: 606172930

 

Megértésüket köszönjük!

 

Kérem a vállalkozókat, hogy a tevékenységük megkezdésével kapcsolatos bármely kérdésükkel forduljanak bizalommal munkatársainkhoz, akik készséggel válaszolnak kérdéseikre.

 

Elérhetőségek
Igazgatási és Építéshatósági Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
az A- L betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Benkics Mónika
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
az L-Zs betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Zádoriné Juhász Csilla
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00