Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Ipar és Kereskedelmi Hatóság

Az ügykörhöz az alábbi ügytípusok tartoznak:

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2015. évi CCXXII. tv 9. § (1) bek. aa) pontja szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek ipari és kereskedelmi kérelmeiket kizárólag cégkapun keresztül nyújthatják be hatóságunkhoz.

Hivatali kapu neve: BP17          Hivatali kapu kód: 606172930

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2021. január 1-jei változását követően a vendéglátóhelyeknek bejelentésük alkalmával szükséges jelezniük a kormányrendelet 4. mellékletének megfelelően, hogy milyen vendéglátóhely típusba tartoznak. A jogszabály tizenegy különböző típust nevez meg: étterem, büfé, cukrászda, kávézó, italüzlet bár, zenés-táncos szórakozóhely, munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, gyorsétterem, rendezvényi étkeztetés, alkalmi vendéglátóhely, mozgó vendéglátóhely.

A már működő vendéglátóegységek üzemeltetőinek 2021. március 31-ig kell Hatóságunk felé jelezni elektronikus úton onkormanyzat@rakosmente.hu email címre, hogy mely típusba sorolják üzletüket.Elektronikus ügyintézést az EPAPIR.GOV.HU oldalról, ügyfélkapus jelszó használatával tudnak kezdeményezni. Akik cég nevében járnak el, szükséges a „cégkapu” fület bejelölni. Kérelmeik elküldéséhez első lépésként címzettként Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatát jelöljék meg. Ezt követően az ügytípusnál a „kereskedelmi ügyek", majd a témacsoportként az „önkormányzati igazgatás” megjelölést javasoljuk kiválasztani.   A 484/2020. (XI.10.) Korm. rend értelmében 2020. november 11-től hatályos rendelkezések alapján valamennyi kereskedelmi üzletnek, szolgáltatónak – tekintet nélkül arra, hogy mit forgalmaz/szolgáltat –  egységesen be kell zárnia

19 órakor.

A 431/2020. (IX.18) Korm.rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a maszkviselésre – továbbra is maradéktalanul be kell tartani!

A melegkonyhás vendéglátó egységeknek (éttermeknek) be kell zárniuk!

 

A hivatkozott rendelkezések egyelőre 30 napig érvényesek, illetve addig, míg a veszélyhelyzet tart. Kérjük, hogy ezt minden üzletvezető vegye figyelembe!

Hatóságunkat nem szükséges a nyitvatartási idő módosításáról értesíteniük, tekintettel arra, hogy az átmeneti jellegű és felsőbb jogszabály rendkívül helyzet miatt kötelezővé tette.

 

Bár a vonatkozó jogszabály nem teszi lehetővé az ideiglenes bezárást, a kialakult helyzetre való tekintettel, kérjük, aki így dönt, e-mail formájában jelezze felénk ezen szándékát. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ideiglenes bezárás nem mentesíti a vállalkozásokat egyéb kötelezettségeik teljesítése alól.


A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról
 
4. § (1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
(2) A  kijárási tilalmon kívüli időben az  R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a  tartózkodás és a vásárlás a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
c) a  munkavégzés, a  hivatásbeli kötelezettség, a  gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
f) a kertészeti árudában, a faiskolában,
g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a 
(3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével, h) a  gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt, az  optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
i) az üzemanyagtöltő állomáson,
 j) a nemzeti dohányboltban és k) az újságosnál. (3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
(5) A  vendéglátó üzletben való tartózkodás – az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.
 
A fenti, jelenleg hatályos jogszabály alapján zárva kell tartaniuk az alábbi üzleteknek például: papír- írószer, ékszerbolt, méteráru, festékbolt, könyves bolt, ruházati, ill. cipőüzlet, hobbibolt stb.
 
A szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a Kormányrendelet 6. §-a rendezi.
 
8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség az R. 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.Az Ipar és Kereskedelmi Hatóság nyilvántartásai:

 

Elérhetőségek
Igazgatási Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
az A-K betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Benkics Mónika
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
az L-Zs betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Zádoriné Juhász Csilla
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3454
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00