Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Ebösszeírás és a mezőgazdasági haszonállatok összeírása

Tisztelt Rákosmenti ebtartók, állattartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése értelmében a tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2015-ben indult, „Állatbarát Rákosmente” projektünk keretében az állatok védelme érdekében szeretnénk kiegészíteni a kerületi ebekről vezetett elektronikus nyilvántartásunkat vészhelyzet esetén értesíthető személyek adatbázisával. A cél az, hogy amennyiben az ebtartót baleset éri, vagy olyan élethelyzetbe kerül (pl. kórházi kezelés), hogy átmenetileg képtelen a tulajdonában levő eb ellátásáról, fel tudjuk venni a kapcsolatot az általa megadott személlyel annak érdekében, hogy az ingatlanon magára hagyott állat gondozása folyamatos legyen. Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek kitölteni az adatlap vonatkozó részét is. Fontos, hogy az adatközléskor nyilatkozni kell arról, hogy a megadott személy hozzájárult adatainak közléséhez és az eb nyilvántartásban való rögzítéséhez!


Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 34. § (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét (fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét) egyidejűleg tájékoztatni.

Az adatbázisok naprakészen tartása érdekében folymatosan biztosítjuk az adatszolgáltatás lehetőségét. Az állattartó adatszolgáltatási kötelezettségének bármikor eleget tehet az adatlapok kitöltésével.  

Elérhetőségek
Igazgatási és Építéshatósági Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf.: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
Szabó Adrián ügyintéző
Iroda: III. em. 317.
Telefon/fax: +36 1 253-3425
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00