Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Ebösszeírás és a mezőgazdasági haszonállatok összeírása

Tisztelt Rákosmenti ebtartók, állattartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése értelmében a tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2015-ben indult, „Állatbarát Rákosmente” projektünk keretében az állatok védelme érdekében szeretnénk kiegészíteni a kerületi ebekről vezetett elektronikus nyilvántartásunkat vészhelyzet esetén értesíthető személyek adatbázisával. A cél az, hogy amennyiben az ebtartót baleset éri, vagy olyan élethelyzetbe kerül (pl. kórházi kezelés), hogy átmenetileg képtelen a tulajdonában levő eb ellátásáról, fel tudjuk venni a kapcsolatot az általa megadott személlyel annak érdekében, hogy az ingatlanon magára hagyott állat gondozása folyamatos legyen. Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek kitölteni az adatlap vonatkozó részét is. Fontos, hogy az adatközléskor nyilatkozni kell arról, hogy a megadott személy hozzájárult adatainak közléséhez és az eb nyilvántartásban való rögzítéséhez!


Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 34. § (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét (fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét) egyidejűleg tájékoztatni.

Az adatbázisok naprakészen tartása érdekében folymatosan biztosítjuk az adatszolgáltatás lehetőségét. Az állattartó adatszolgáltatási kötelezettségének bármikor eleget tehet az adatlapok kitöltésével.  

Elérhetőségek
Igazgatási Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf.: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
Szabó Adrián ügyintéző
Iroda: III. em. 317.
Telefon/fax: +36 1 253-3425
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00