Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Társasházak törvényességi felügyelete

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Tht.) 27/A. §-a alapján a jegyző törvényességi felügyeleti jogköre a társasház alapító okiratának és belső szabályzatainak ellenőrzésére, valamint a társasház működésének, határozatainak törvényességi ellenőrzésére terjed ki, azaz arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak és a társasház szabályzatainak.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. A jegyző célszerűségi szempontokat sem vizsgál.

Ha a jegyző megállapítja, hogy a társasház működése a fenti szempontoknak nem felel meg, úgy a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Amennyiben a társasház működésének törvényessége másképp nem biztosítható, a jegyző törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat.

A bíróság a jegyző keresete alapján megsemmisítheti a közgyűlés jogszabálysértő, vagy az alapító okiratba, szmsz-be ütköző határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el, vagy a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel.

Amennyiben a társasház működésének törvényessége a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt az előzőekben foglaltak szerint nem biztosítható, úgy a jegyző ellenük is pert indíthat és ebben az esetben a bíróság bírságot szabhat ki.

Azok a társasházi ügyek melyeknek a tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult elszámolási viták (pl. túlszámlázottnak tartott vízdíj), vagy személyes jellegű konfliktusok eldöntése, nem tartoznak a jegyző hatáskörébe. A közös képviselővel, az intézőbizottság tagjaival, vagy a számvizsgáló bizottság tagjaival szembeni kártérítési igények ugyancsak bíróság előtt érvényesíthetők, polgári peres úton, de a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezései alapján permegelőző közvetítői eljárást is kezdeményezhető.

A törvényességi ellenőrzés lefolytatását írásban kell kérelmezni a jegyzőtől, valamint a kérelemhez mellékelni kell a jogsértést megalapozó dokumentumokat.

A jegyző törvényességi felügyeleti jogköre nem terjed ki a 2014. február 1. napját megelőző időszakban keletkezett jogszabálysértésekre. Mulasztásos jogsértés esetén azonban annak megszüntetésére a társasház szervei felhívhatók.

Az eljárás illetékmentes.

Elérhetőségek
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf.: 110.
Jegyző: Dr. Rúzsa Ágnes
Telefon: +36 1 253-3320
Fax: +36 1 253-3323
E-mail: levelet küldök
Irodavezető
Dr. Antal Mária
Iroda: I. emelet 109.
Telefon: +36 1 253-3311