Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Egyházak Rákosmentén

Rákosmente egyházi életét - mely jelentős hasonlóságot mutat az ország egyházi életéhez - a sokszínűség jellemzi. A mind a mai napig sok embert megmozgató történelmi egyházak (római és görög katolikus, református, evangélikus egyház) mellett a városban több kisebb gyülekezet és közösség (adventista, baptista, üdvhadsereg) is jelen van.

A XXI. századi népszámlálások során a következő felekezeti megoszlást rögzítették a kerületben:

Népszámlálás

2001.

2011.

római katolikus

36 458

69,03%

24 274

64,90%

görögkatolikus

1 270

2,40%

900

2,41%

katolikus

37 728

71,43%

25 174

67,31%

evangélikus

3 563

6,75%

2 423

6,48%

református

10 094

19,11%

7 372

19,71%

baptista

-

-

315

0,84%

adventista

-

-

77

0,21%

ortodox

-

-

97

0,26%

Jehova tanúja

-

-

294

0,79%

Hit Gyülekezete

-

-

234

0,63%

egyéb keresztény egyház, felekezet

1 341

2,54%

812

2,17%

izraelita

86

0,16%

116

0,31%

buddhista

-

-

146

0,39%

mohamedán

-

-

55

0,15%

egyéb vallási közösség

-

-

287

0,77%

nem tartozik egyházhoz, felekezethez

14 809

18,51%

16 612

19,67%

ateista

-

-

2 029

2,40%

nem kíván válaszolni, nincs válasz

12 366

15,46%

28 401

33,63%

„vallásosság” a teljes népesség körében

52 812

66,02%

37 402

44,29%

 

A vallásosság, a hitélet az emberi életforma alapvető szabályzói közé tartozik. Helye mindmáig a templom, a gyülekezeti terem. Jelenleg Rákosmentén 14 templom, 3 imaház és több gyülekezeti terem áll a hívek rendelkezésére. Az iskolai hitoktatás, a cserkészmozgalom, az egyházközösségekhez kapcsolódó ifjúsági csoportok, civil (laikus) szervezetek az ifjúság hitéleti lehetőségeit gazdagítják.