Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Ünnepi megemlékezés Rákosligeten

2019. március 15.   |   MédiatárMédiatár

A Rákosligeti Polgári Kör hagyományaihoz híven, nemzeti ünnepünk előestéjén, március 14-én a Hősök terén, az országzászlónál tisztelgett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek  emléke előtt.

Beszédet mondott Lisányi Endre képzőművész, esztéta, a Maros Mozi Műterem alapítója.

„Az 1848-as forradalom és szabadságharc óta 171 év telt el. Bár tárgyi és írásos emlékei a múzeumok-levéltárak relikviái közé kerültek, de évről évre megtapasztalhatjuk, hogy eszmeisége nem muzealizálódott, egyformán érvényes régen és ma.

Március tizenötödike töretlenül megtartotta vitalitását. Úgy tűnik, nem fog rajta az idő, mintha folyamatosan megújulna, ami érthető, tudniillik mondanivalója rendre aktualizálható. Államformák változhatnak, de mindegyikben hiteles mérceként szolgál, amely megmutatja a hazaszeretet és hazafiság tükrében az ország sorsát érintő valamennyi terv és választás, a nemzet önállóságára vonatkozó összes közéleti elképzelés és lépés valódi értékét.

A márciusi forradalom túlnőve önnön történelmi tényszerűségén, számunkra haza és szabadság szimbólummá, útmutatóvá, nemzettudat és identitás-jelképpé változott. Valahogy úgy, mint a mondabéli csodaszarvas, amelynek nyomában járó népünk együtt cselekvő egységként, azaz szabad, döntésképes nemzetként vonult be az európai történelembe. Ha azt mondjuk, hogy március tizenötödikének ünnepe szabadság-szimbólum, akkor azt is hangsúlyozni kell, hogy nem általánosságban a szabadság elvont fogalomeszményére, hanem kifejezetten a magyar nemzet szabadságának időszerű tényére kell gondolnunk.

A tavaszi, forradalmi pillanat kiemelt jelentőségét Petőfi a Nemzeti dalban oly módon hangsúlyozta, hogy nem az időfolyam sodródó részének tekintette, hanem az idő minőségi formájaként, kinyíló lehetőségként, krízis helyzetként, a vágyott cél elérésére alkalmas, afféle rendelt időpontként: „Itt az idő, most vagy soha”.

Van, amit halogathatunk, de van, amit csak egy bizonyos pillanatban tehetünk meg, ha azt elszalasztjuk, bezárul a lehetőség és nincs rá biztosíték, hogy lesz másik alkalom. Megszívelendő tanács! Mint tudjuk, a 48-as szabadságharc összefogta az eltérő társadalmi helyzetű embereket. „Széles néprétegeket mozgósított” – mondják, jelezve, hogy nem néhány privát érdekszféra egymásközötti, belső ügyéről volt szó, hanem világosan láthatóvá és meghatározóvá, elsődlegessé vált a haza érdeke.

Rajtunk áll, hogy tehetetlenül hallgatjuk, és öncélú okoskodással, lényegét elaprózva, szolgai módon, idegen érdekeltségek parancsainak végrehajtói leszünk, vagy mellébeszélés nélkül megfogadjuk, irányelvként és, amennyiben szükséges, hatóerőként alkalmazzuk. A magam részéről az utóbbit tartom követésre méltónak: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” – zárta ünnepi beszédét Lisányi Endre.

Közreműködtek a Gregor József Általános Iskola 3. b. osztályos diákjai, felkészítő tanár  Kiss Andrea.

Az ünnepség zárásaként az országzászlónál koszorút helyezett el Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Rákosmente Önkormányzata nevében Fohsz Tivadar és Horváth Tamás alpolgármesterek, valamint a jelenlévő intézmények képviselői és a rákosligeti polgárok voltak.


Vissza
Naptár
2019 május
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31