Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala tájékoztatása az álláskeresési ellátás igénylésének módjáról

2020. április 7.
Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben megszűnt a munkaviszonya és álláskeresőként szeretné regisztráltatni magát, az alábbiak szerint szükséges eljárni. 

Kérjük, olvassa végig figyelmesen a tájékoztatót, hogy kérelmét zökkenőmentesen és mielőbb elintézhessük.

A rendkívüli jogrendre (veszélyhelyzet) tekintettel átmenetileg – mind a Kerületi Hivatalok Kormányablakai, mind a Foglalkoztatási Osztályok - a személyes kontaktus mellőzésével próbálják megoldani a nyilvántartási, ellátási ügyeket. A X. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály illetékessége a lakcímkártyán szereplő X. XVI. XVII. kerületi állandó, vagy tartózkodási címmel rendelkező ügyfelek esetén áll fenn.

Az álláskeresési ellátással kapcsolatos tájékoztatókat a https://nfsz.munka.hu oldalon lehet megtalálni az interneten.

Az álláskeresők nyilvántartásba vételéhez és az ellátás megállapításához szükséges iratminták, kérelemnyomtatványok és az e-Papír szolgáltatás használatáról készített útmutatók elérhetők a http://fovaros.munka.hu/Engine.aspx oldalon, továbbá a XVII. Kerületi Hivatal Kormányablak Osztály ügyfélszolgálatán kinyomtatva is rendelkezésre állnak.

A csomagban lévő nyilatkozatokat olvashatóan kérjük kitölteni, ennek hiányában nem indítható el az ügye. A kérdésekre vagy igen, vagy nem válasz megadása kötelező, a kitöltetlen nyilatkozatokat vissza kell küldenünk.

Fontos, hogy a nyilatkozatokat mindenki a büntetőjogi felelőssége tudatában tölti ki, azok valódiságát felhívásra igazolni kell, és a nyilatkozó vállalja a valótlan nyilatkozatok megtételével járó büntetőjogi és egyéb jogkövetkezményeket.

A nyomtatványokat és a szükséges iratokat az átmeneti időszakban - a veszélyhelyzet időtartama és az azt követő 15 napon belül - a 70/2020.(III.26.) Korm.rendelet 4.§ (5)bek.alapján az alábbi módon juttathatja el a hivatalunkba:
1. e-mailen keresztül: foglalkoztatas@10kh.bfkh.gov.hu e-mail címre,
2. postai úton: 1475. Budapest, PF.191.,
3. személyesen: be lehet dobni a kérelmeket a X. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály (1105. Budapest Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. Fsz.-) hivatali épületében nyitvatartási időben (H,K,SZ: 7:30 – 15:00, P) elhelyezett gyűjtőládába, illetve a XVII. Kerületi Hivatal Kormányablak Osztályán nyitvatartási időben (H: 7:00-17:00, K: 8:00-16:00, SZ: 12:00-20:00, CS: 8:00-16:00, P: 8:00-12:00) elhelyezett gyűjtőládába. (Az iratokat csak átvesszük, a tartalmat majd később vizsgáljuk),
4. ügyfélkapun: E-papír használattal indíthatja kérelmét (https://epapir.gov.hu/), a csatolt iratokat hitelesítse az AVDH hitelesítővel, ennek hiányában a csatolt dokumentumotokat nem tudjuk befogadni, (ügye iratpótlással folytatódik majd).
Fontos! A személyi, lakcímkártya, adó- és taj-kártya másolatát csatolni szükséges. Kérjük, hogy a másolatot dátummal, aláírásával szíveskedjék ellátni, mert ezzel tudja igazolni, hogy a másolat az eredeti dokumentumokról készült.

A nyilvántartásba vétel, illetve az ellátásra való jogosultság estén annak kezdő napja az a nap, amikor az ügyfél a kérelmét:
leadta a hivatali gyűjtőládába,
postán feladta,
ügyfélkapun keresztül feladta,
a https//:nfsz.munka.hu elektronikus ügyintézési felületen elindította,
vagy a kérelem e-mailen a hivatalhoz beérkezett.

Amennyiben a kérelméhez nem tudott iratot csatolni - pl. mert az elektronikus ügyintéző felületen indította, vagy korábban, a rendkívüli jogrend kihirdetését megelőzően személyesen jelent meg a foglalkoztatási osztályon, és így kapott ügyintézésre időpontot - akkor azt pótolni szükséges. Az iratpótlásra a kérelem beküldésétől számított 21 nap áll a rendelkezésére.
Amennyiben a hiányzó iratokat határidőben nem küldi meg, a rendelkezésre álló adatok alapján kell meghozni a döntést. A döntés a közléssel, kézbesítéssel válik véglegessé, ezt követően lesz lehetőség az ellátás folyósítására.

Az ellátás szempontjából a kérelem benyújtását megelőző 3 év a vizsgált időszak, melyre vonatkozóan az alábbi iratok megküldése szükséges:
- Személyigazolvány, lakcímkártya, adószámot igazoló és TAJ kártya másolata a fentiek szerint
- Igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához
- Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor
- Adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről
- Jövedelemadó adatlap
- Szolgálati idő megállapító határozat (azon ügyfelek esetében, akik az öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 éven belül vannak - eredetben)
- Adókedvezmény megállapításához szükséges iratok, adatok (gyermekek adatai és adószáma, fogyatékossági igazolás, házassági anyakönyvi kivonat, stb.)
- OEP-TB igazolvány,
- Saját névre szóló folyószámla szerződés, vagy havi bankkivonat (ha az ellátást bankszámlára kéri)
- Bizonyítványok (iskolai végzettséget, képesítést igazoló iratok)
- Ápolási díjra való jogosultságot igazoló határozat másolata (időszak kezdete- vége)
- Megbízási szerződés megszűnését igazoló irat
- Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülés és annak megszüntetését igazoló határozat (Aki jelenleg is ilyen ellátásban részesül, nem jogosult álláskeresési járadékra.)
- Amennyiben nem munkaviszonyban állt, a CSED, GYED, GYES, GYET folyósításának idejéről igazolás (mettől-meddig), eredetben
- Egyéni vállalkozás esetén (1341,1342,1343 bejelentő kóddal) igazolás az egyéni vállalkozás megszüntetéséről, vagy a szüneteltetésről, ennek hiányában nyilatkozat a vállalkozás működéséről. A nyilatkozatnak a vállalkozói adószámot tartalmaznia kell.
- Vállalkozás esetén az álláskeresési ellátás megállapításához szükséges a NAV-tól adóigazolást kérni a vállalkozás működése alatt keletkezett közterhek megfizetéséről (a NAV ügyfélszolgálatán beszerezhető).
- Társas vállalkozásban fennálló jogviszony esetén, amennyiben jelenleg is vezető tisztségviselő, nem vehető nyilvántartásba (1451-1452-es bejelentő kód). Nem vezető tisztségviselő esetében (tag, kültag, alkalmazott), amennyiben a gazdasági társaságban fennálló jogviszonya alapján van bejelentve (1452), a jogviszonyt előbb meg kell szüntetni, és a NAV-tól kérni a társas vállalkozói időszakról az adóigazolást az álláskeresési járadék megállapításához (a vállalkozás adószámát meg kell adni).
- Amennyiben a változás (pl. vezető tisztségviselő váltás, kiválás a gazdasági társaságból, gazdasági társaság megszüntetése, tagsági jogviszony változása) a cégbírósági nyilvántartáson átvezetésre került, a döntés másolata a vállalkozás adószámával.
- Amennyiben őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, akkor az aktuális évre érvényesített betétlap – másolatban.
- Egyszerűsített foglalkoztatást igazoló dokumentum a munkanapokról – eredetben.
- EU/EGT tagállamban végzett munka esetén a PDU 1-es nyomtatvány kitöltve, melyet az adott tagállamban lévő munkaügyi szervezettől lehet beszerezni, ahol dolgozott – eredetben.
Fontos, hogy az elektronikus kapcsolattartás esetén az e-papír használata során a csatolt dokumentumokat AVDH hitelesítéssel kell ellátni. Azon iratokat, melyeket eredetben papír alapon csatoltak, visszaküldjük, amennyiben csak a másolat szükséges az iratanyagba.
Amennyiben az elektronikus kapcsolattartás nem lehetséges, az alábbiak szerint kell eljárni:
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által használt szakrendszerek nem rendelkeznek ügyfélkapu összeköttetéssel, így időpontfoglalásra a jelenlegi rend szerint a foglalkoztatási osztályok központi e-mail címén, telefonon – X., XVI. és XVII. kerületi lakosok esetében a BFKH X. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály telefonszámán: 403-0002, vagy foglalkoztatas@10kh.bfkh.gov.hu e-mail címén - van mód. Az erre vonatkozó információ a Kormányhivatal honlapján is megtalálható.
Időpontfoglalásra van mód továbbá, vagy egy, az ügyfélkaputól független - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 2013. január 1-jétől hatályban lévő rendelkezése alapján - elektronikus rendszeren keresztül a www.munka.hu oldal „elektronikus kapcsolattartás” menüpontján keresztül - https://nfsz.munka.hu/Allaskere…/…/ak_keresotevekenyseg.aspx - van lehetőség.

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy mindannyiunk egészsége védelme érdekében lehetőség szerint kerüljük a személyes kontaktust.

Amennyiben elektronikus vagy postai úton (papír alapon) keresi meg a hatóságot, kérjük, hogy jelezze azt a módot, ahogyan Önnel fel tudjuk venni a kapcsolatot (pl. telefonszám, e-mail cím).

További kérdés esetén a XVII. Kerületi Hivatal kijelölt munkatársa hétfőtől csütörtökig 9:00-15:00 óra, pénteki napon 9:00-12:00 óra között telefonon is rendelkezésére áll az alábbi mobilszámon: +36 70 785 4082

Kérjük továbbá, hogy a kérelmeket teljes körűen adják be, mert a hiányosan beadott kérelmek feldolgozása az amúgy is nagymértékben megnövekedett ügyszámok mellett számottevően meghosszabbíthatja az ügyintézési időt, ezért a járadék folyósítására is – igaz visszamenőleges hatállyal – csak jelentősen később kerülhet sor.

A megnövekedett ügyfélforgalomra és a rendkívüli helyzetre tekintettel kérjük szíves türelmüket és együttműködésüket. A legjobb tudásunk szerint igyekszünk segítséget nyújtani ebben a mindannyiunk számára nehéz élethelyzetben.


Budapest, 2020. április 7.


Csepetiné Gébele Judit sk.
hivatalvezető
Budapest


Vissza
Naptár
2021 április
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30