Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Döntésre váró uniós pályázatok

2017. január 16.
Rákosmente Önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - 2016-ban is kiemelt figyelmet fordított az uniós finanszírozású pályázati lehetőségekre. Kerületünk a tavalyi évben a számára rendelkezésre álló mindhárom uniós infrastrukturális pályázaton részt vett, melyek keretében összesen 1 625 728 412 forint támogatási igénnyel élt. E pályázatok hiánypótlási időszaka már lezárult, a döntések a közeljövőben várhatók.

2016 tavaszán az önkormányzat 2 pályázattal vett részt a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelését célzó pályázati felhíváson. A projektek a Nefelejcs Bölcsőde és a Százszorszép Óvoda  fejlesztését foglalják magukba.
A Nefelejcs Bölcsőde megújítását célzó projekt keretében a bölcsődeépület komplex modernizációja valósulhat meg. A 70-es évek végén épült bölcsődeépület felett eljárt az idő, több alulhasznosított helyisége mellett a jelenlegi korszerű nevelési igényeket nem tudja maradéktalanul kiszolgálni, üzemeltetése a 70-es évek követelményeire tervezett épületszerkezetekkel nem gazdaságos. A projekt keretében az épület egy átfogó fizikai megújítása valósulhat meg, mely magába foglalja a gondozási egységek modernizációját, az energetikai korszerűsítést és az eszközbeszerzést is. A fizikai megújítás mellett kiemelt célunk a kisgyermekes szülők munkavállalási esélyeinek növelése, melyhez a bölcsőde új szolgáltatása, az időszakos gyermekfelügyelet járulhat hozzá. Az épület alulhasznosított helységeinek átalakításával létrejöhet egy tornaszoba és egy játszócsoport/fejlődést segítő helyiség, mely lehetővé teszi 1-2 fő SNI gyermek integrált nevelését is. A projekthez önrészt nem volt szükséges biztosítani, a támogatási igény 190 623 110 forint összeget tartalmaz.

A Százszorszép Óvoda fejlesztését célzó projekt keretében az intézmény átfogó megújítását és bővítését tervezzük. Az intézményben jelentős zsúfoltság és férőhelyhiány tapasztalható, melynek hátterében a 2000-es évek elején tapasztalható népességnövekedés áll. A projekt által az újonnan létrejövő férőhelyekkel egyrészt a jelenlegi zsúfoltságot lehet megszüntetni, másrészt a fennmaradó új férőhelyekkel az elutasítottak száma is csökkenthető.  A férőhelybővítés mellett a projekt segítségével sor kerül a jelenleg hiányzó helyiségek pótlására (tornaszoba, fejlesztő helyiség, tantestületi szoba, kiszolgáló helyiségek) és eszközbeszerzésre is. A fejlesztés eredményeként 140 gyermek számára lesz biztosított a korábbinál színvonalasabb tárgyi környezet és 22 család kap lehetőséget az óvoda körzetéből arra, hogy gyermekét a körzetes, zsúfoltsággal immár nem küzdő óvodába írassa. A projekt költségigénye 320 314 866 forint, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

2016. augusztusában a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című felhívásra, a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” című pályázatunk került benyújtásra. A pályázati felhívás előírásainak a Pesti út menti panelövezet keleti szegmensében található lakótömbök feleltek meg. A pályázat fő elemét a Garzonházak felújítása, energetikai korszerűsítése jelenti, de támogatás esetén a lakótömbök által körbeölelt zöldterületen sport és szabadidő park, valamint közösségi kert létesül, ezen kívül az Újlak utca egy része közlekedési és közlekedésbiztonsági fejlesztésen esik át. A tervezett beruházások biztonsága érdekében térfigyelő rendszer kerül kiépítésre. A pályázat keretében közösségi programok is megvalósulnak, amelynek célja az itt élők közérzetének javítása, életvezetésének segítése. Támogatás esetén a projekt konzorciumi formában valósul meg, melynek tagjai Rákosmente Önkormányzata mellett a Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ, a Rákosmenti Adományház Egyesület, a Rákosmenti Mákvirág Óvoda, valamint a XVII. Kerületért Egyesület. A projekt költségvetése 1 114 790 436 forint támogatási igényt és 111 217 793 forint önkormányzati önrészt tartalmaz. 

Vissza
Naptár
2018 május
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31